Stresshåndtering på arbejdspladsen

Vi tilbyder et kursus i forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen for ledere og HR. Du bliver taget igennem hvad en stressramt medarbejder går igennem, og hvordan kan du håndtere stress på arbejdspladsen. Kurset henvender sig til ledere og HR, der søger effektive og evidensbaserede redskaber til at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.
Pris 7.000,- ex. moms.
Varighed 2 dage
Forløbstype Kursus
Få mere info

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen

Kursus i stresshåndtering: Derfor er ‘krav-ressourcemodellen’ ikke løsningen

Stress og stresshåndtering er stadig et problem på danske arbejdspladser. Selvom der i de seneste år har været et stigende fokus på at nedbringe og forebygge stress, har vi endnu ikke knækket kurven. Tværtimod er der sket en uhyggelig og eksplosiv udvikling i antallet af medarbejdere, der sygemeldes med stress og stressrelaterede psykiske helbredsproblemer.

Som leder, HR-konsulent eller tillidsrepræsentant er stresshåndtering og forebyggelse af stress blevet en naturlig del af hverdagen. Men det kan være en vanskelig opgave uden en fælles forståelse af, hvad stress er, og hvordan problemet opstår.  

Selvom stress udgør et stigende folkesundhedsproblem, er stress ikke et entydigt defineret begreb. Den manglende præcisering af stress betyder, at der findes et hav af forskellige forklaringsmodeller om årsager til stress.

Den mest udbredte forklaringsmodel er den såkaldte “krav-ressource model”, som også ligger til grund for de fleste virksomheders indsatser mod stress. Modellen siger, at stress opstår som en belastningstilstand, når vores ressourcer ikke står mål med de krav, der stilles til os. I forlængelse heraf ligger løsningen i at bringe forholdet mellem krav og ressourcer i balance. Det gøres ved enten at tilføre ressourcer eller reducere kravene. 

Overført til en arbejdskontekst opstår stress altså, når der er en ubalance mellem arbejdsopgaver og arbejdskapacitet. En ubalance mellem hvad ledelsen forventer, og hvad medarbejderen kan håndtere. I den sammenhæng er det ledelsens ansvar at have realistiske forventninger og sikre, at medarbejderen har de nødvendige ressourcer til at løse opgaven. Det giver god mening i situationer, hvor det er ledelsens opgave at lede, og medarbejderens opgave at udføre arbejdet. Men sådan hænger det sjældent sammen i moderne organisationer.

Selvledelse øger behovet for stresshåndtering og forebyggelse af stress

De fleste medarbejdere har efterhånden fået så stor indflydelse på deres job, at de selv træffer beslutninger og lægger planer for deres arbejde. Derfor er tiden løbet fra ‘krav-ressourcemodellen’ og dens løsninger på stress.

For i en tid, hvor selvledelse er den dominerende ledelsesstil, har medarbejdere ikke på samme måde som tidligere et veldefineret ansvar: De fleste medarbejdere har nu et medansvar for selv at opsøge og udvikle ansvar. Derfor går grænsen for medarbejderansvar ikke længere ved noget bestemt. I stedet går grænsen ved, hvilke forestillinger medarbejderen gør sig om ansvar – og dem er der teoretisk set ingen grænser for.

Stress er således ikke længere kun et spørgsmål om ubalance mellem krav og ressourcer. Der er snarere tale om en ny form for selv-stress. En stress, som er forårsaget af overtænkning i form af usikkerhed, spekulationer og bekymringer om, hvorvidt man som medarbejder har taget nok ansvar for det rigtige. 

Denne form for stress kan ikke håndteres ved at nedbringe opgavemængden eller ved at genindføre tidligere tiders detailstyring og kontrol. Selvledelse er et vilkår på de fleste danske arbejdspladser og det er langt fra kun problematisk. For ofte er de forhold ved selvledelse, som risikerer at belaste medarbejderen, nøjagtig samme forhold, som skaber trivsel, motivation og arbejdsglæde.

At lede selvledende medarbejdere på måder, hvor man fastholder trivsel og undgår stress, kræver således helt ny viden og nye værktøjer til forebyggelse og håndtering af stress.

Få konkrete metoder og værktøjer til stresshåndtering for ledere og HR

Dette kursus i stresshåndtering er baseret på nyere teorier om stress og mental trivsel.

Du får ny og banebrydende viden om de psykologiske mekanismer, der ligger til grund for stress og professionelle redskaber til at spotte, håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen. Kurset er baseret på nyere forskning i metakognitiv terapi.

På kurset får du:

  • Indsigt i, hvilke mekanismer ligger til grund for, at medarbejdere udvikler stress.
  • Viden om hvilke signaler, du skal være opmærksom på hos medarbejdere, så du kan adressere og håndtere problemet i god tid.
  • Indblik i, hvad stressramte medarbejdere oplever – vigtige ting, du skal vide.
  • Afklaring omkring, hvad dit og virksomhedens ansvar og rolle er i håndteringen af stressramte medarbejdere.
  • Viden om fejl, lederen typisk begår.
  • Viden om, hvordan du forholder dig til medarbejderens private stressorer.
  • Indblik i fordele og ulemper ved sygemelding af en stresset medarbejder.
  • Indsigt i de faktorer, som har betydning for, at travlhed og kortvarig stress bider sig fast og bliver til langvarig stress. 
  • Forståelse af, hvorfor det hverken er for stort eller for lidt arbejdspres (understress), der er årsagen til stress – og hvorfor mindre arbejde ikke gør os mindre stressede.
  • Indblik i selvledelsens stress-faldgruber og viden om, hvorfor moderne stresspolitikker ofte skruer op for stressniveauet snarere end det modsatte.

Kurset er praksisnært med masser af genkendelige eksempler fra hverdagen om stresshåndtering. Derudover giver kurset dig ny og banebrydende viden om stress med baggrund i metakognitiv terapi.

Dine undervisere i stresshåndtering

Carsten Juul, psykolog og metakognitiv terapeut og direktør i Heypeople. Carsten er oprindeligt uddannet fra CBS og har haft en længere lederkarriere i erhvervslivet inden han påbegyndte kandidatuddannelsen i psykologi. Carsten er forfatter til bogen ’Stress dig sund’.

Sisse Find, psykolog, metakogntiv terapeut og partner i Heypeople. Sisse har en fortid som HR ansvarlig i restaurations- og detailbranchen og er forfatter til bogen ‘Aldrig mere angst’.

Kåre Nielsen, CEO, Cofoco Food. Kåre har en Executive MBA fra CBS og en strategisk servicelederuddannelse fra SiMi og har mere end 25 års praktisk ledelsesmæssig erfaring fra restauration og catering.

Tilmelding

Praktisk: Prisen er inkl. forplejning.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til kurset – eller er du i tvivl om noget, så tag fat i os i dag. Vi besvarer gerne dine spørgsmål, forklarer dine muligheder og informerer om kommende kurser. Vi besvarer alle henvendelser hurtigt.