Sundhedsordning for virksomheder

En sundhedsordning giver tryghed og mindre sygefravær på arbejdspladsen. Vi sikrer medarbejdere, nøglepersoner og ledelsesrepræsentanter en hurtig og effektiv behandling, så snart behovet opstår.

Få en sundhedsordning, der giver nem og hurtig hjælp.

Vi har etableret en sundhedsordning for virksomheder, der er langt mere smidig og tilgængelig end en traditionel sundhedsforsikring. Sundhedsordningen hjælper virksomheder med at forebygge sygefravær og øge medarbejdertrivslen. Vi sikrer medarbejderne akut hjælp, så snart behovet opstår.

I modsætning til en traditionel sundhedsforsikring stiller vi ikke krav om lægehenvisning for at medarbejderen kan gøre brug af sundhedsordningen. Vi videregiver heller ikke fortrolige oplysninger om medarbejderens behandlingsforløb til andre instanser uden medarbejderes samtykke.

Vi træder hurtigt til, uanset om det drejer sig om søvnproblemer, stress, angst, OCD, PTSD, depression eller andre psykiske helbredsproblemer.

Vores sundhedsordning har fokus på mental trivsel.

Mange medarbejdere har en sundhedsforsikring, som sikrer dem gratis behandling. Sundhedsforsikringer har dog en række ulemper hvad angår psykiske helbredsproblemer. Disse ulemper bliver ofte først synlige, når man ønsker at gøre brug af forsikringen eller senere i livet.

 • En sundhedsforsikring stiller krav om lægehenvisning for at medarbejderen kan gøre brug af den. På den måde forlænges ventetiden i en situation, hvor hurtig hjælp er afgørende for, hvor hurtigt medarbejderen bliver frisk igen.
 • Kravet om lægehenvisning lægger ofte begrænsninger på medarbejderens lyst til at gøre brug af forsikringen. Det skyldes bl.a. at journalnotater om psykiske helbredsproblemer kan være problematiske i forbindelse med fremtidige pensions- og forsikringssager. Denne problematik bliver ofte først synlig senere i livet, når medarbejderen skal afgive helbredsoplysninger.
 • En praktiserende læge kun henvise til psykolog såfremt lægen vurderer, at patienten hører ind under en såkaldt henvisningsårsag (f.eks. depression). Når medarbejderen får en henvisning til psykolog, får medarbejderen således samtidig diagnosen depression i sin lægejournal.
 • Sundhedsforsikringer skelner mellem psykiske helbredsproblemer og dækker langt fra alle. Eksempelvis dækkes søvnproblemer ikke af alle forsikringer, selvom søvnproblemer er et stigende problem.
 • Sundhedsforsikringer dækker ikke kroniske eller tilbagevendende psykiske helbredsproblemer, der tidligere er blevet behandlet.
 • Sundhedsforsikringer tilbyder som regel kun behandling via lukkede psykolognetværk og begrænser dermed muligheden for, at medarbejderen frit kan vælge psykolog.

En sundhedsordning kan bl.a. indeholde:

 • Metakognitiv gruppeterapi – et evidensbaseret behandlingsforløb for stress, angst og depression. I dette gruppeforløb får medarbejderen effektiv behandling uden at gå på kompromis med diskretionen.
 • Stressforløb.
 • Individuel terapi.
 • Workshops og kurser på arbejdspladsen.
 • Træning, sundhedstjek, kostvejledning og massage i Arndal Spa & Fitness.
 • Foredrag om mental sundhed, sundhed i balance, fysisk aktivitet mm.
 • Behandling udført af behandlere med solid psykologisk og/eller sundhedsfaglig baggrund.

Vores sundhedsordning kan skræddersyes alle typer af virksomheder og kan tilpasses lige præcis jeres ønsker og behov. Sundhedsordningen kan omfatte ledelsesrepræsentanter, nøglepersoner og/eller samtlige medarbejdere. Kontakt os på hey@heypeople.dk eller telefon 31 77 07 57 for at høre mere om jeres muligheder.

Skal vi ringe dig op?

Ønsker du, at vi kontakter dig, kan du indtaste dine kontaktinformationer. Er du interesseret i et tilbud, så bed om en snak med os. Kun ved at forstå jeres virksomhed og særlige behov, kan vi tilbyde præcist det, I har brug for.