Erhvervspsykolog

En erhvervspsykolog er en universitetsuddannet psykolog med særlig viden om trivsel og udvikling i arbejdslivet. Læs mere om hvordan vores erhvervspsykologer og forskere arbejder og hvad vi kan tilbyde jer. Vi tilbyder en række forskellige løsninger til erhverv, som du kan få mere information om nedenfor.

Erhvervspsykologer i København

Vores erfarne erhvervspsykologer hjælper virksomheder og organisationer med at skabe medarbejdertrivsel og nå deres mål. Vi arbejder både med de personlige og professionelle udfordringer, som medarbejdere, ledere og direktion oplever. 

Vi har en solid erfaring indenfor erhvervspsykologi. På baggrund af 10 års pionerarbejde med metakognitiv terapi og 20 års arbejde med individer, teams og organisationer, tilbyder vi skræddersyede foredrag, kurser og lederudviklingsprogrammer, som understøtter virksomhedens mål og behov. 

Vi tilbyder endvidere korttidsbehandling af stress og stresshåndtering på arbejdspladsen, både individuelt og i vores evidensbaserede metakognitive gruppeforløb. Læs mere om vores gruppeforløb og forskningsresultater.

Som erhvervspsykologer deltager vi også i trepartssamtaler med leder og medarbejder, hvor vi i fællesskab finder frem til, hvordan I bedst støtter op om stressramte og sygemeldte medarbejdere. Kontakt vores erhvervspsykologer og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med de opgaver og udfordringer, som jeres virksomhed står med. 

Vi tilbyder en række erhvervsløsninger

Vi tilbyder en række erhvervsløsninger, som hjælper virksomheder med at øge trivslen og mindske sygefraværet – og med at skabe et bedre arbejdsliv og trivsel for både ledere og medarbejdere. Vi tilbyder også kurser i metakognitiv terapi for professionelle terapeuter og in-house eksperter i virksomheder. Læs mere om vores forskellige ydelser her:

Lederudvikling

Vores lederudviklingsprogram tager afsæt i et overset og undervurderet aspekt af lederskab, som handler om den enkelte leders mindset og den betydning det har for de udfordringer og problemstillinger, man som leder bestandigt møder.

Vi hjælper ledere og ledelsesteams på alle niveauer med at trives mere ubesværet i deres lederrolle uden at gå på kompromis med hverken ambitionsniveauet eller privatlivet. Gennem en blanding af undervisning og coaching, hvor du får nye indsigter og forståelser af, hvad der skaber klarhed og lethed, vil du få mere energi og overskud i hverdagen, fungere mere kreativt og udvikle en dybere tillid til dig selv som leder. Læs mere om vores lederudviklingsforløb her.

Kurser og workshops

Vi tilbyder kurser og workshops i personlig udvikling og stresshåndtering. Læs mere om vores åbne kursus stresshåndtering på arbejdspladsen og vores meditationskursus til virksomheder.

Kig også gerne forbi vores kontor i Bredgade til en kop kaffe og en uforpligtende snak om et skræddersyet kursus kun for jer.

Foredrag

Book os til et inspirerende foredrag, der giver stof til eftertanke. Få indblik i hvordan ledere og medarbejdere, som trives ubesværet i arbejdslivet, ikke er undtagelsen fra reglen, men er reglen in action, hvis man forstår sindets måde at fungere på.

Vi tilbyder også forfatteforedrag om vores bøger ‘Aldrig mere angst’ (Gyldendal, 2021) og ‘Stress dig sund’ (Tænksom, 2019), hvor vi gør op med hidtidige forståelser af de epidemier af stress og angst, vi ser i dag.

Supervision til professionelle

Vi tilbyder ekstern metakognitiv supervision til psykologer, læger, psykoterapeuter og andre professionelle. Sæt turbo på din professionelle og personlige udvikling med et eksternt supervisionsforløb hos nogle af landets første og mest erfarne metakognitive psykologer.  

Coaching

Vi tilbyder coaching på alle niveauer i organisationen, herunder executive coaching. Læs mere om coaching her. 

Meditation i virksomheden 

Lær en uhyre enkel og rationel meditationsmetode, som I vil få gavn af resten af jeres liv. På vores meditationskursus lærer I en meditationsmetode, der på kort tid giver jer adgang til en ro, der ikke kan findes på nogen anden måde. Vi underviser i en meditationsform befriet for spirituelle dogmer, som alle i virksomheden kan lære, og som ikke kræver andet end at I sætter jer ned regelmæssigt og følger nogle enkle og præcise instruktioner. Med tiden vil I opleve at blive bedre og bedre til at meditere, men allerede fra første færd vil I opleve en enestående ro.

Uddannelse i metakognitiv terapi

Styrk dine professionelle og terapeutiske færdigheder med metakognitiv terapi. Vi tilbyder kurser og træning i metakognitiv terapi til professionelle terapeuter og in-house eksperter i private og offentlige virksomheder. Vi har både kurser til dig, som er nybegynder og til erfarne metakognitive terapeuter, som skal have finpudset kompetencerne. Læs mere om vores kurser Introduktion til metakognitiv terapi og metakognitiv terapi for øvede.

 

Metakognitiv erhvervspsykolog 

Som metakognitive erhvervspsykologer tager vi udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer og kobler det med vores indgående viden om, hvordan den menneskelige psyke fungerer og de udfordringer, der hyppigt opstår i en arbejdsmæssig kontekst. 

Vores erhvervspsykologer starter altid et samarbejde med et indledende møde, hvor vi får indblik i jeres aktuelle situation og ønsker til et samarbejde med os. Vi introducerer jer ligeledes til vores måde at arbejde på, så I har et klart billede af, hvad I kan forvente af os i forhold til både proces, indhold og resultater. Hvis vi bliver enige om et samarbejde, holder vi et møde med de involverede personer, så vi kan skræddersy et program, der matcher jeres behov og ønsker.

Vores grundprogram består af en uddannelsesfase, hvor vi præsenterer en ny forståelse af det menneskelige sind og hvor I får indblik i hvordan vores opfattelse af sindet har afgørende betydning for vores tanker, følelser og adfærd i arbejdslivet. Grundprogrammet består af en blanding af undervisning, diskussioner og praktiske øvelser.  

Herefter er der en coachingfase individuelt eller i teams, hvor I arbejder med jeres nye forståelse og hvor vi støtter op om jeres personlige og professionelle udvikling, alt efter hvad målet med indsatsen er.

Endelig er der en opfølgningsfase, hvor vi følger op på hvad, I har lært og gjort jer af erfaringer – og på hvilke måder, det har bidraget til at opnå jeres resultater.

Trivsel på arbejdspladsen


Trivsel på arbejdspladsen står øverst på dagsordenen i de fleste virksomheder og med god grund. Høj trivsel øger produktiviteten og reducerer sygefraværet og styrker virksomhedens employer branding og evne til at fastholde medarbejdere. 

Alligevel kan ingen virksomhed undgå trivselsproblemer ved blot at indføre stresspolitikker og ved at sikre en god balance mellem krav og ressourcer. For selvom de fleste arbejdsmiljøtiltag indiskutabelt har en positiv effekt på trivslen, har de ikke nogen direkte kontrol over medarbejdernes tanker og følelser. Således vil der altid være medarbejdere, som på trods af et godt psykisk arbejdsmiljø udvikler stress og andre psykiske helbredsproblemer.

Få erhvervspsykologisk hjælp til at forstå hvad der skaber vores oplevelser af stress og belastning på arbejdspladsen. Vi hjælper jer med at spotte årsager til stress og mistrivselsproblemer, som traditionelle psykologer og arbejdsmiljøindsatser ikke adresserer. 

I heypeople arbejder vi med styrke trivslen på alle niveauer af organisationen – med den enkelte medarbejder, på ledelsesniveau og med virksomheden som helhed.

Forebyggelse af stress

De fleste mennesker oplever i perioder at føle sig stressede i arbejdslivet. Af samme grund findes der et hav af indsatser til at forebygge stress, som ofte implementeres uden aktiv stillingtagen til de mange forskellige teorier om stress, som indsatserne er baseret på. 

I heypeoples arbejde med at forebygge stress i virksomheder, starter vi altid med at etablere en fælles forståelse af hvad stress er og hvilke faktorer, som skaber stress. I får ny og banebrydende viden om de psykologiske mekanismer, der ligger til grund for stress og professionelle redskaber til at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen. Vores indsatser til forebyggelse af stress er baseret på ny forskning i metakognitiv terapi.

Hvad kan vi hjælpe jer med?

Kontakt vores erhvervspsykologer og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer. Kig også gerne forbi vores kontor i Bredgade til en kop kaffe og en uforpligtende snak om et skræddersyet kursus kun for jer.