Metakognitiv terapi kursus (for begyndere og let øvede)

2-dages intro kursus i metakognitiv terapi: Styrk din uddannelse og professionelle karriere med praktiske færdigheder i metakognitiv terapi.
Pris Kr. 6.500,-
Dato 11 & 12 april 2023.
Forløbstype 2-dages kursus.
Tilmeld dig her

Kursus i metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er et uundværligt værktøj til dig, som til daglig arbejder med mennesker. Uanset om du er uddannet psykoterapeut, sygeplejerske eller arbejder med Human Resources, vil indsigt i den metakognitive model for psykisk sundhed og lidelse udvide dit repertoire af faglige kompetencer og praktiske færdigheder, så du føler dig bedre klædt på i dit arbejde.

Kurset vi tilbyder, giver dig indsigt i en universel og bagvedliggende årsag til psykisk mistrivsel og -lidelse og gør dig i stand til at anvende metoden tilpasset den målgruppe du arbejder med. Du vil også få idéer til hvordan du bedst kan støtte og guide netværkspersoner og pårørende til personer med psykisk sygdom.

Live demonstrationer og praktiske øvelser medvirker til at sikre, at du får arbejdet metoden ind under huden. Du får ligeledes udleveret behandlingsmanualer, undervisningsmaterialer og andre brugbare redskaber, så du selv kan gå i gang med at praktisere metakognitiv terapi.

Hvad er metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk korttidsterapi, som på grund af dens effektivitet og stigende efterspørgsel fra klienterne har vundet stort indpas i Danmark.

Metoden metakognitiv terapi baserer sig på teorien om, at al psykisk lidelse er forårsaget af ét og samme tankemønster kaldet Cognitive Attentional Syndrome (CAS). Tankemønstret består af overtænkning i form af bekymringer og grublerier samt en tendens til at fokusere opmærksomheden på trusler og farer. Uhensigtsmæssige forsøg på mestring, som har den modsatte effekt af det den tilsigter er ligeledes en del af tankemønstret.

Tankemønstret (CAS) er drevet af to kategorier af metakognitive overbevisninger som er hhv. positive metakognitive overbevisninger (f.eks. jeg er nødt til at bekymre mig) og negative metakognitive overbevisninger (f.eks. jeg kan ikke styre mine bekymringer eller visse tanker er skadelige).

Metakognitiv terapi fokuserer på at fjerne tankemønstret (CAS) ved at ændre på de metakognitive overbevisninger, som driver tankemønstret. I takt med at klienten udvikler nogle mere retvisende metakognitive overbevisninger vil klienten komme sig fra sin psykiske lidelse.

På kurset “introduktion til metakognitiv terapi” får du:

  • En grundforståelse af hvordan den menneskelige psyke fungerer.
  • En forståelse af de bagvedliggende psykologiske mekanismer, som skaber henholdsvis psykisk sundhed og psykisk lidelse.
  • Konkrete praktiske færdigheder til at anvende metoden.
  • Undervisningsmaterialer og andre nødvendige redskaber, så du kan gå i gang med at praktisere metakognitiv terapi umiddelbart efter endt kursus.
  • Et fagligt løft, som gør en reel forskel.
  • Et nyt netværk med mulighed for at etablere supervisionsgrupper.
  • Et kursusbevis.

Hvem henvender kurset i metakognitiv terapi sig til?

Professionelle fagfolk som f.eks. psykologer, læger, coaches og psykoterapeuter, lærere, pædagoger, ressourcecenter personale, sundhedsplejersker, sagsbehandlere og sekretærer, som til daglig arbejder med klienter, patienter, familier, borgere, pårørende og fællesskaber.

Interne eksperter i virksomheder som f.eks. HR-medarbejdere og tillidsrepræsentanter, som ønsker at tilegne sig en professionel forståelse af metakognitiv psykologi for at understøtte medarbejdere, teams og organisatorisk udvikling.

Kurset hos heypeople giver dig en en praktisk uddannelse i metakognitiv terapi, som du kan bruge direkte i dit arbejdsliv. Ønsker du at blive uddannet til certificeret metakognitiv terapeut henviser vi til den 2-årige masterclass uddannelse i metakognitiv terapi.

Dine kursusledere

Carsten Juul og Sisse Find, autoriserede psykologer og certificerede advanced level (level 1 & 2) metakognitive terapeuter fra MCT Instituttet i Manchester og Oxford. De er nogle af landets mest erfarne metakognitive terapeuter og har udført metakognitiv behandling både individuelt og i gruppe i 10 år. Både Carsten og Sisse har forsket i effekten af transdiagnostisk metakognitiv gruppeterapi og de har begge været supervisor på MCT Instituttets internationale certificeringsuddannelse.

Praktiske oplysninger om kurset

Hvad koster kurset?

Kr. 6500,- inkl. forplejning og materialer. Du får også bøgerne ‘Aldrig mere angst’ og ‘Stress dig sund’ med i kursusprisen.

Tilmeldingen er bindende 14 dage før kursusstart. Herefter refunderes kursusprisen ikke. Du er dog velkommen til at overdrage pladsen til en anden.

Hvornår er kurset?

Kurset afholdes tirsdag og onsdag d. 11 og 12 april begge dage kl. 9.00 – 15.30 inkl. en halv times frokostpause kl. 12.00-12.30.

 

Tilmelding

  • Metakognitiv terapi kursus (for begyndere og let øvede)