Metakognitiv gruppeterapi til børn

Vi tilbyder metakognitiv gruppeterapi til børn fra 10 – 17 år med symptomer på stress, angst og depression. Kurset afholdes af Anne Thingbak, som er autoriseret psykolog, certificeret metakognitiv terapeut og Ph.d. stud. Forløbet tager udgangspunkt i Annes forskning i metakognitiv terapi til børn og unge.
Tilmeld dig her
Pris 5.500,-
Varighed 8 uger
Forløbstype Gruppeforløb
Tilmelding

Udviser dit barn tegn på angst eller depression?

 • Oplever du, at dit barn er bange for at være alene hjemme?
 • Ringer dit barn ofte for at tjekke op på, hvor du er, og om du har det godt?
 • Har dit barn svært ved at falde i søvn uden en voksen ved sin side – eller problemer med at sove ude?
 • Lægger du mærke til, at dit barn bekymrer sig meget og virker ængstelig og trist?
 • Har dit barn problemer med at komme afsted i skole eller problemer i sociale sammenhænge?
 • Bliver dit barn nemt irriteret og holder sig mere og mere for sig selv?
 • Døjer dit barn med lavt selvværd og en følelse af ikke at være god nok?
 • Føler du dig magtesløs i forhold til at hjælpe dit barn, fordi alle løsningsforslag synes at “prelle af” og være uden effekt?

Så kan det være et udtryk for, at dit barn døjer med stress, angst eller depression. Angst og depression blandt børn kan selvfølgelig komme til udtryk på mange forskellige måder, men det er nogle af de typiske symptomer, som man kan holde øje med som pårørende.

Metakognitiv terapi til børn: Hurtig og effektiv hjælp til børn med angst og depression

Terapi er ikke kun for voksne – det er også brugbart for børn. Ligesom voksne kan børn og unge opleve, at hverdagen er udfordrende. Og ligesom voksne kan dit barn have vanskeligt ved at håndtere svære tanker og følelser uden hjælp. Derfor tilbyder vi metakognitiv terapi til børn og unge med tegn på depression og angst.

Ingen børn bør gå rundt med psykiske helbredsproblemer. Alligevel ved vi desværre, at det ofte er tilfældet. Antallet af børn med angst og depression er nemlig tredoblet inden for de seneste år. Ubehandlet øger disse problemer barnets risiko for skolevægring, isolation, misbrug og andre psykiske og sociale problemer senere i livet. Det er derfor afgørende at reagere i tide, hvis dit barn viser tegn på angst eller depression. Heldigvis er der god hjælp at hente. Med metakognitiv terapi kan du få skånsom behandling til børn og unge med angst og depression. 

Som et særligt tilbud finder du gennem os gratis metakognitiv terapi til børn og unge. Og ønsker du at starte dit barns terapiforløb med det samme eller ønsker I ikke at deltage i et forskningsprojekt, kan du mod betaling få samme behandling uden ventetid. På den måde behøver I ikke en forudgående udredning eller det løbende arbejde med at udfylde spørgeskemaer.

Skånsom behandling med metakognitiv terapi til børn

Som forælder er det hårdt at være vidne til, at ens barn mistrives. Man kommer let til at føle sig magtesløs, når alt det, man gør for sit barn, ikke ser ud til at virke. Især når man mere end noget andet ønsker at finde årsagen til problemet og hjælpe sit barn til at få det bedre.

Metakognitiv terapi til børn kan hjælpe dig med netop dette. Metakognitiv forskning har nemlig givet os et helt nyt indblik i forståelsen af psykiske lidelser – og et gennembrud i behandlingen af dem.

Forskningen viser blandt andet, at årsagen til, at børn og unge udvikler angst og depression, skal findes i, hvordan de relaterer sig til deres tanker. For eksempel viser forskningen, at børn med angst og depression:

 • Dvæler længe ved negative tanker og bekymrer sig om dem i overdreven grad. 
 • Håndterer deres tanker og følelser på uhensigtsmæssige måder ved f.eks. at undgå situationer, som de i tankerne frygter.
 • Er vagtsomme og agtpågivende og holder mistænksomt øje med hvad der foregår inde i og omkring dem.

De 3 typer af reaktioner virker negativt selvforstærkende og gør, at børn med angst og depression befinder sig i en kontant pinefuld følelsesmæssig tilstand. Og så længe de føler sig triste og angste, tør de ikke ændre reaktion og foretage sig noget, der kunne være trygt og rart og løfte humøret. På den måde havner de i en paradoksal og ulykkelig situation, som er vanskelig at ændre uden hjælp.

Den metakognitive opdagelse af, at barnets reaktionsmønster er en vedligeholdende faktor ved angst og depression, gør op med mange af de traditionelle behandlingsmetoder. I stedet for at tale med barnet om livets udfordringer, som man gør i traditionel psykoterapi, arbejder man i metakognitiv terapi systematisk og målrettet på at ændre barnets uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

For når det drejer sig om lidelserne angst og depression er det nemlig aldrig barnets tanker eller følelser, der er problemet, men derimod den måde, barnet forholder sig til dem på. Og ikke førend barnet har lært at forholde sig mere hensigtsmæssigt til sine tanker og følelser, giver det mening at udforske dem nærmere.

Den metakognitive metode værner om forholdet mellem børn og deres forældre

Med metakognitiv terapi til børn er det muligt at behandle angst uden at eksponere dem for de ting, der vækker angst. Og tilsvarende kan man behandle depression hos børn uden knudrede psykologsamtaler, der dykker ned i barnets fortrolige univers af tanker og følelser.

I et metakognitivt terapiforløb til børn er der ingen ledende spørgsmål om, hvordan barnet har det, når mor tager på arbejde, eller hvordan det føles, når far kommer sent hjem. 

Det er heller ikke den metakognitive psykologs rolle at være en udeforstående fortrolig voksen, som barnet kan dele sine tanker om livet i almindelighed med. Den metakognitive psykologs rolle er primært at undersøge barnets tanker om sine egne tanker, og sammen med barnet ændre på de tanker om tankerne, som gør barnet angst og deprimeret. 

På den måde kan metakognitiv terapi hjælpe jer på en måde, hvor psykologen ikke “stjæler” den betydningsfulde fortrolighedsrelation mellem jer og jeres barn. Terapien værner altså om familieforholdet og sikrer, at det er jer forældre, der er eksperter på barnet – og at tilliden og fortroligheden mellem jer bevares gennem hele forløbet.

Metakognitiv gruppeterapi med plads til det enkelte barn

Metakognitiv terapi til børn byder på en lang række enkle, børnevenlige værktøjer til at komme psykiske problemer som angst og depression til livs. Behandling er særligt velegnet til gruppeterapi, da alle børn med angst og depression har den samme grundlæggende udfordring.

I metakognitiv gruppeterapi anvender man derfor præcis samme værktøjskasse til behandling af både angst og depression. Fokus for behandlingen er det uhensigtsmæssige tanke reaktionsmønster, som går igen på tværs af de to lidelser. Selvom behandlingen foregår i gruppe, er der masser af plads til det enkelte barn.

Børnene arbejder hver især med deres egne udfordringer, så der er ingen risiko for, at dit barns problemer “drukner i mængden”. Tilsvarende er der ingen forventninger om, at dit barn skal involvere sig i andre børns problemstillinger, som han eller hun ikke kan identificere sig med.

Alle børnene får rig mulighed for at udvikle sig.

Praktisk information

Praktisk information.
Metakognitiv børnegruppe er et 8-ugers forløb (8 x 2 timer i alt) som ligger hver mandag kl. 14.00-16.00. Det forventes, at forældrene deltager den sidste halve time hver gang dvs. i tidsrummet 15.30-16.00.

Pris.
Metakognitivt børnegruppe koster kr. 5500,- , som betales på én gang eller opdeles i 8 rater. Bemærk, at det kun er muligt at købe et helt gruppeforløb uanset hvordan betalingen falder.

Motivation er afgørende.
Det er afgørende for et godt udbytte, at dit barn er motiveret og har lyst til at deltage i gruppeforløbet. Vi kan IKKE anbefale, at I tvinger jeres barn til at deltage mod sin vilje. I kan alternativt drøfte mulighederne for et individuelt behandlingsforløb hos vores psykologer.

Læs mere om metakognitiv terapi her

Din kursusleder

Anne Thingbak, autoriseret psykolog, MCT-I certificeret metakogitiv terapeut og Ph.d. stud.

Tilmelding til metakognitiv børne/ungegruppe

Er du i tvivl om noget, så tag fat i os på tlf. 31 77 07 57 eller send en mail på hey@heypeople.dk eller via kontaktformularen.
Vi glæder os til at tale med dig!

 • Metakognitiv børnegruppe d. 11 september kl. 14.00-16.00 (UDSOLGT)

  Ved Dato: 11. sep. 2023 – 6. nov. 2023

Ofte stillede spørgsmål

Er du i tvivl om noget, så tag fat i os i dag. Ring til os på tlf. 31 77 07 57 eller send os en mail på hey@heypeople.dk eller via kontaktformularen. Vi glæder os til at tale med dig!

 • Dit barn behøver ikke en lægehenvisning for at deltage i vores metakognitive gruppeforløb. Bemærk, at børn og unge under 18 år generelt ikke er berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten, dvs. de kan ikke få en lægehenvisning til psykologhjælp.
 • Der er maksimalt 9 børn i en gruppe.
 • Metakognitiv gruppeterapi for børn består af 16 sessioner fordelt over 8 uger (8 x 2 timer). Hver session har sit eget tema, så bestræb jer på at deltage hver gang. Hvis dit barn eller du ikke kan deltage enkelte sessioner, har I mulighed for at tilkøbe individuelle sessioner til halv pris (kr. 600,-), så længe I går i gruppeforløbet.
 • Nej, du forpligter dig til at købe et helt gruppeforløb.
 • Metakognitiv terapi er en uhyre enkel terapiform, som er nem at lære. Metoden virker, hvis man bruger den, så det handler først og fremmest om at ændre vaner. Nogle børn er hurtige til at bryde med gamle usunde tankevaner. Andre børn har sværere ved at ændre tankevaner og har behov for flere sessioner. Metakognitiv terapi er generelt en korttidsterapi.
 • Hver session varer 2 timer. Den første halvanden time er kun for børnene. Den sidste halve time deltager forældrene, hvor I får mulighed for at stille spørgsmål til psykologen og får gode råd til hvordan I støtter jeres barn bedst muligt.

Få mere information

Er du i tvivl om noget, så tag fat i os i dag. Vi besvarer gerne dine spørgsmål og hjælper med at finde frem til den løsning, der er bedst for dit barn. Du kan samtidig høre mere om mulighederne for at betale forløbet over flere gange.