Oplysninger om behandling af dine personoplysninger (GDPR) 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til dit forløb (behandling/rådgivning) hos os. Det vil f.eks. være navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer og email-adresse.

Det er vigtigt, at du husker, at når du deltager i et forløb (behandling/rådgivning) hos os, er du forpligtet til at informere os, hvis der skulle ske ændringer i f.eks. dit navn, din adresse eller kontaktoplysninger om mail og telefonnummer.

Vi er i henhold til sundhedsloven/psykologloven forpligtede til at føre journal, og vi vil i den forbindelse også gøre nogle noter om dit forløb hos os.

Hvis vi får behov for at indhente data om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, vil vi oplyse dig om dette. Du vil også få besked om formålet med indhentningen af disse data og samtidig også det lovgrundlag, som vi indhenter dem på.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for hvornår informationer slettes, men vi følger naturligvis altid gældende lovgivning, ligesom vi altid vil sørge for at sikre dine oplysninger bedst muligt. Vær opmærksom på, at Sundhedsloven/psykologloven foreskriver opbevaring af journaler i 5 år efter afsluttet forløb.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger er du velkommen til at skrive eller ringe til os:

heypeople
Cvr. 40462309
Bredgade 36C, 1. sal
1260 København K
Tlf.: + 45 31 77 07 57
Mail: hey@heypeople.dk

Du finder vores privatlivspolitik på heypeople.dk, hvor du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger. Du kan også finde flere informationer om behandling af personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvis du mener, at Heypeople behandler personoplysninger om dig i strid med lovgivningen, har du ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk