Børne- og ungeforløb

Metakognitivt børne- og ungeforløb.

OBS! Pga. travlhed tilbyder vi i øjeblikket ikke metakognitive børnegrupper. Vi henviser til individuel terapi.

Pris:
3.950,-
Varighed:
6 uger.
Forløbstype:
Gruppeforløb.
Mere information

Er dit barn/unge stresset, trist eller ængstelig?

  • Oplever du, at dit barn/unge er bange for at være alene hjemme? Eller ringer dit barn/unge ofte for at tjekke op på hvor du er og om du har det godt?
  • Har dit barn/unge vanskeligt ved at falde i søvn uden en voksen ved sin side – eller problemer med at sove ude?
  • Lægger du mærke til, at dit barn/unge bekymrer sig meget og virker ængstelig og trist?
  • Har dit barn/unge tjekkeadfærd eller tendens til at udføre ritualer for at finde ro?
  • Har dit barn/unge problemer med at komme afsted i skole eller problemer i sociale sammenhænge?
  • Bliver dit barn/unge nemt irriteret og holder sig mere og mere for sig selv?
  • Døjer dit barn/unge med lavt selvværd og en følelse af ikke at være god nok?
  • Føler du dig magtesløs i forhold til at hjælpe dit barn/unge fordi alle løsningsforslag synes at ’prelle af’ og være uden effekt?

Så kan det være et udtryk for, at dit barn/unge døjer med stress, angst, OCD eller depression – og mangler effektive strategier for at komme symptomerne til livs. 

Lad os hjælpe dit barn/unge.

Selvom ingen børn eller unge bør gå rundt med psykiske helbredsproblemer ved vi desværre, at det ofte er tilfældet. Som forældre er det smertefuldt, at være vidne til. Man kan føle sig frustreret og magtesløs, når man ikke kan give sit barn den hjælp og støtte, det har brug for.

Måske synes du, at I har prøvet alt og mulighederne efterhånden er udtømte. Måske er den dårlige samvittighed og selvbebrejdelserne også begyndt at snige sig ind, fordi man som forældre føler et medansvar. Og fordi ingen af os er perfekte forældre. 

Når det drejer sig om lidelser som angst, OCD og depression ligger løsningen imidlertid ikke i at bebrejde hverken sig selv eller andre. Løsningen ligger i at forstå de bagvedliggende mekanismer, der er årsag til lidelserne.

Overser man disse mekanismer, risikerer man at iværksætte tiltag og foranstaltninger, der i bedste fald symptombehandler og kun har begrænset effekt på den lange bane. Når så symptomerne vender tilbage, giver det anledning til stigende fortvivlelse og håbløshed.

Bare rolig, hvis dét er tilfældet. For I er ikke den eneste familie, der har haft det sådan. Og endnu bedre: der er en alternativ vej frem.

Metakognitiv terapi er skånsom behandling til børn og unge.

Metakognitiv forskning har givet os et helt nyt indblik i forståelsen af psykiske lidelser og et gennembrud i behandlingen af dem.

Forskningen viser bl.a. at psykiske lidelser som angst, OCD og depression hverken skyldes medfødt biologisk sårbarhed eller traumatiske oplevelser i børne- og ungdomslivet. Derimod skyldes det langvarig og ukontrollerbar dvælen ved negative tanker og uhensigtsmæssige måder, at håndtere tanker og følelser på.

Den nye viden gør op med mange af de traditionelle psykologiske behandlingsmetoder til psykisk lidelse. Samtidig anviser den nye og langt mere skånsomme behandlingsmetoder, som ikke er set tidligere.

F.eks. er det muligt, at behandle angst og OCD hos børn og unge uden at eksponere dem for de ting, der vækker angst. Tilsvarende kan man behandle depression uden knudrede psykologsamtaler, hvor man dykker dybt ned i barnets fortrolige univers af tanker og følelser.

På den måde kan metakognitiv terapi hjælpe børn og unge på en måde, hvor professionelle ikke “stjæler” forældrenes vigtige og betydningsfulde rolle som fortrolighedsrelation til barnet.

Metakognitiv terapi byder således på en lang række særdeles børnevenlige værktøjer til at komme psykiske symptomer til livs. Terapien er særligt velegnet i gruppeformat, da barnet/den unge ikke behøver at vende og dreje sine tanker med de andre i gruppen for at opnå resultater.

Af samme årsag er metakognitiv gruppeterapi også velegnet til børn og unge, som ikke er verbalt stærke eller er generte. Det er også en ideel behandlingsform til de børn og unge, som er godt og grundigt trætte af, at skulle sætte ord på deres tanker og følelser.

I metakognitiv gruppeterapi anvender man den samme værktøjskasse til mange forskellige psykiske problemstillinger. Fokus for behandlingen er den ’røde tråd’, som går på tværs af de enkelte problemstillinger. Da børnene udelukkende bruger værktøjskassen på deres egne problemer, er der ingen risiko for, at det enkelte barns problemer “drukner” i mængden af problemer. Dit barn behøver heller ikke involvere sig i andre børns problemstillinger, som han/hun ikke kan identificere sig med.

Praktisk information

Praktisk information.
Metakognitivt børne- og ungeforløb er et 6-ugers gruppeforløb (6 x 2 timer i alt). Forløbet ligger hver fredag eftermiddag kl. 15.00-17.00. Det forventes, at forældrene deltager den sidste halve time hver gang dvs. i tidsrummet 16.30-17.00.

Psykologforløb behøver ikke være lange og dyre forløb.
Metakognitivt børne- og ungeforløb koster kr. 3950,- , som betales på én gang eller opdeles i 6 rater. Bemærk, at det kun er muligt at købe et helt gruppeforløb uanset hvordan betalingen falder.

Motivation er afgørende.
Det er afgørende for et godt udbytte, at dit barn/unge er motiveret og har lyst til at deltage i gruppeforløbet. Vi kan IKKE anbefale, at I tvinger jeres barn/unge til at deltage mod sin vilje. I kan alternativt drøfte mulighederne for et individuelt behandlingsforløb hos vores psykologer.

Din kursusleder

Metakognitiv terapi for børn & unge afholdes af psykolog Carsten Juul .

Carsten Juul er autoriseret psykolog, cand. psych. aut. og MCT-I Advanced Level certificeret metakognitiv behandler. Han har haft mere end 1500 børn og unge i metakognitiv terapi og er ubetinget landets mest erfarne psykolog, når det drejer sig om metakognitiv behandling af børn og unge. Carsten har deltaget i adskillige forskningsprojekter og har bl.a. forsket i metakognitiv gruppeterapi hos Dr. Adrian Wells på Manchester Universitet.

Tilmelding til metakognitiv børne/ungegruppe

Er du i tvivl om noget, så tag fat i os på tlf. 31 77 07 57 eller send en mail på hey@heypeople.dk eller via kontaktformularen.
Vi glæder os til at tale med dig!

Ofte stillede spørgsmål

Er du i tvivl om noget, så tag fat i os i dag. Ring til os på tlf. 31 77 07 57 eller send os en mail på hey@heypeople.dk eller via kontaktformularen. Vi glæder os til at tale med dig!

 

Dit barn behøver ikke en lægehenvisning for at deltage i vores metakognitive gruppeforløb. Bemærk, at børn og unge under 18 år generelt ikke er berettiget
til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten, når det drejer sig om behandling af angst og depression.

Der er maksimalt 9 børn/unge i en gruppe.

Metakognitiv gruppeterapi består af 12 sessioner fordelt over 6 uger (6 x 2 timer). I sommerperioden kører vi også intensivt forløb af 4 x 3 sessioner. Hver session har sit eget tema, så bestræb jer på at deltage hver gang. Hvis dit barn/du ikke kan deltage enkelte sessioner, har I mulighed for at tilkøbe individuelle sessioner til halv pris (kr. 550,-), så længe I følger gruppeforløbet.

Nej, du kan kun købe et helt gruppeforløb.

Metakognitiv terapi er en uhyre enkel terapiform, som er nem at lære. Metoden virker, hvis man bruger den, så det handler først og fremmest om at ændre vaner. Nogle børn er hurtige til at bryde med gamle usunde tankevaner. Andre børn har sværere ved at ændre tankevaner og har behov for flere sessioner. Metakognitiv terapi er generelt en korttidsterapi.

Gruppeforløbet er kun for barnet/den unge. Forældrene deltager ikke i selve behandlingen. Den sidste halve time er dog dedikeret forældrene, så du/I kan stille spørgsmål. Her får du også gode råd til hvordan du støtter dit barn bedst.

Få mere information

Er du i tvivl om noget, så tag fat i os i dag. Vi besvarer gerne dine spørgsmål og hjælper med at finde frem til den løsning, der er bedst for dit barn. Du kan samtidig høre mere om tilskudsmulighederne fra sygeforsikring “danmark”. Du kan også høre om mulighederne for at betale forløbet over flere gange.

Ring til os på tlf. 31 77 07 57 eller send os en mail på hey@heypeople.dk eller via kontaktformularen. Vi glæder os til at tale med dig!