For erhverv

Vi tilbyder foredrag og kurser og varetager behandlingsforløb gennem vores sundhedsordning. Vi samarbejder ligeledes med flere kommuner, der henviser borgere med psykiske helbredsproblemer. Kontakt os på hey@heypeople.dk eller telefon 31 77 07 57 for mere information.

Sundhedsordning

Abonnement

Sundhedsordning for virksomheder

Heypeoples sundhedsordning sikrer jeres medarbejdere hurtig og fleksibel psykologhjælp, når behovet opstår og er langt mere smidig og tilgængelig end en traditionel sundhedsforsikring, der stiller krav om lægehenvisning. En sundhedsordning kan tilpasses lige netop jeres virksomheds ønsker og behov.

Læs mere

Gå-hjem møder

Åben tilmelding

Mental robusthed for ledere, specialister og andre erhvervsfolk

Gå-hjem møderække for erhvervsfolk, der befinder sig i et krydspres mellem tid, omgivelsernes krav og egne ambitioner og ønsker overordnet og brugbar indsigt i konkrete værktøjer til at optimere mental robusthed og undgå faldgruber som stress og andre psykiske helbredsproblemer.

Læs mere

Kursus

Åben tilmelding

Mindfuldstændig Forhandling™

Mindfuldstændig Forhandling™ er rettet mod erhvervsfolk, advokater, jurister, konsulenter, revisorer, projektledere, ledere m.fl., der på vegne af dem selv, arbejdsgivere eller kunder dagligt skal skaffe resultater i en travl og presset hverdag. Kurset kan tælle som obligatorisk efteruddannelse for advokater med 16 lektioner.

Læs mere

Kommuner

Lukkede forløb

Socialforvaltninger og jobcentre

Vi samarbejder med flere kommuner, der henviser borgere med psykiske helbredsproblemer. Vi har specialviden og stor ekspertise i at hjælpe borgere, som ikke har opnået tilstrækkelig bedring gennem de sædvanlige behandlingstilbud. Samtlige forløb kan foregå individuelt eller i grupperegi eller i en kombination heraf.

Læs mere