Handelsbetingelser & afbudsregler:

Afbudsregler Individuel terapi & coaching:

Ved individuelle sessioner sker betaling umiddelbart efter endt session. Ved online-sessioner falder betaling umiddelbart inden sessionen. Du kan betale via Mobile Pay, bankoverførsel eller kontant.

Individuel terapi & coaching: Ved udeblivelse eller afbud senere end dagen før kl. 12.00 opkræves det fulde honorar. Afbud skal ske på telefon: 31 77 07 57 eller på mail: hey@heypeople.dk.

Afbudsregler gruppeterapi:

Bemærk, at tilmelding til metakognitiv gruppeterapi er bindende og fortrydelsesret bortfalder ved tilmelding.

Ved køb af metakognitiv gruppeterapi fraskriver du dig 14 dages fortrydelsesret jf. forbrugeraftaleloven § 18 stk. 2 nr. 13, idet du modtager adgang til e-kursusmateriale og link til øvelser, som du kan tage i brug straks efter gennemført betaling (se produktbeskrivelse). Gennemført betaling anses som anerkendelse af og samtykke til bortfald af fortrydelsesret.

Såfremt du efter gennemført betaling alligevel ikke kan eller vil deltage på online metakognitiv gruppeterapi er du velkommen til at overdrage din plads til en anden. Send os da en e-mail med information om hvem der overtager din plads.

RATEBETALING.
Såfremt du har valgt ratebetaling opsplittes din betaling i rater, som trækkes på selve kursusdagene. Bemærk, at ratebetaling er en opsplitning af kursets/gruppeforløbets totalpris og alle rater skal betales. Ratebetaling er bindende. Du kan ikke melde fra til enkelte kursusgange og dermed spare en rate. Hvis du melder fra et kursus eller gruppeforløb efter startdatoen, skal du alligevel betale de resterende rater.

Ved ratebetaling foretaget med visadankort, MasterCard, Visa Electron eller American Express trækkes raterne automatisk med de på produktsiden angivne intervaller. Du får en kvittering via den e-mail, du har angivet i forbindelse med køb.
Vær opmærksom på, at det er dit eget ansvar at dine betalingsoplysninger er opdaterede. Såfremt betalingen ikke udføres pga. ukorrekte kortoplysninger fremsendes en faktura hver 10. dag efter gældende regler, hvor du pålægges et rykkergebyr (100 kr.) hvorefter sagen overgår til inkasso.

REKLAMATION, FEJL, MANGLER ELLER MANGLENDE LEVERING AF DIGITALE PRODUKTER.
Digitale produkter fremsendes til den e-mail, som du indtaster i forbindelse med købet. Hvis du oplever fejl eller mangler i forbindelse med leveringen har du pligt til straks, at oplyse os om dette.

ACCEPT AF SÆRLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED COVID-19 BETINGELSER.
Som reaktion på Covid-19-pandemien har vi indført specifikke sikkerhedsforanstaltninger i et forsøg på at sikre den sundheds- og sikkerhedsmæssige situation for vores klienter. Vi appellerer til, at alle kursusdeltagere overholder sikkerhedsforanstaltningerne og holder sig orienteret med og følger sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. Covid-19.

Såfremt gruppeforløbet udgør en sundhedsrisiko for deltagerne, forbeholder vi os retten til at overføre planlagte forløb og videreføre igangværende gruppeforløb som online gruppeforløb. Ved betaling afgives således samtidig samtykke til, at Heypeople i enkelte og konkrete situationer kan afholde og/eller fortsætte gruppeforløbet online.

Såfremt kursusleder bliver syg eller anbefales karantæne før eller under et igangværende forløb, kan skift af kursusleder forekomme. Kursusleder er altid uddannet psykolog. Ved betaling afgives således samtidig samtykke til dette.

ACCEPT AF RISIKO
De indførte sikkerhedsforanstaltninger, såvel som de, der er i færd med at blive indført, har til formål at minimere risikoen for at blive smittet med Covid-19-virus, men denne risiko kan ikke elimineres fuldstændigt. Derfor anerkender enhver, der deltager i vores forløb, at det foregår på egen risiko.

Alle produkter og tjenester udbydes af heypeople Aps, Bredgade 30, 1260 København K, CVR: 40462309. Kontakt: hey@heypeople.dk tlf. 31 77 07 57.