Sygeforsikringen “danmark”

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark”?

Heypeople er godkendt af sygeforsikring “danmark” som behandlingssted. Du kan få tilskud til behandling hos heypeople efter gældende regler uanset om du er medlem af “danmark” gruppe 1, 2 eller 5.

Regler for tilskud

Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til psykologbehandling. Du behøver ikke en lægehenvisning til psykolog, for at få tilskud fra “danmark”. Det er dog en betingelse for at få tilskud, at psykologen indberetter forløbet elektronisk til “danmark”. Det er ligeledes en forudsætning for at få tilskud, at behandlingen udføres af en autoriseret psykolog. Bemærk, at det i øjeblikket ikke er muligt at få tilskud hos psykologerne Anne Thingbak og Celia Faliu.

Henvisningsårsager 1-11

Sygeforsikringen “danmark” har nogle regler for hvilke typer af problemer/lidelser (såkaldte henvisningårsager), du kan få tilskud til. Disse problemer/lidelser er specificeret under “henvisningsårsagerne 1-11” og udgør:

 1. Ofre for røveri, vold eller voldtægt
 2. Ofre for trafikulykker eller andre ulykker
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Mennesker, der har forsøgt selvmord
 8. Mennekser, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Mennesker, der inden de er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Mennekser, der har en let til moderat depression
 11. Mennesker, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD

Sådan får du tilskud

Individuel terapi:
Gør opmærksom på, at du er medlem af sygeforsikringen “danmark”, når du booker din første aftale hos Heypeople. Din psykolog indberetter herefter elektronisk til Danmark, så du automatisk modtager dit tilskud.

Metakognitiv gruppeterapi:
Psykologen informerer om tilskud fra ”danmark” første gang I mødes. Efter gruppeforløbet indberetter psykologen elektronisk til danmark, så du automatisk modtager dit tilskud. 

Tilskuddet udgør aktuelt kr. 300,- (individuel terapi) og kr. 1200,- (gruppeterapi).

Har du brug for hjælp?

Du kan booke tid online eller ringe til os på tlf. +45 31 77 07 57. Du kan også sende en mail på hey@heypeople.dk. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om dine muligheder.