Individuel metakognitiv terapi

Vi er superspecialister i metakognitiv behandling af stress, angst og depression. Har du en helt anden slags udfordringer, er du også meget velkommen. Der er principielt ikke noget, du ikke kan tale med vores psykologer om. Individuel terapi kan foregå hos os eller via sikker onlineforbindelse.
Pris Fra 1.200,-
Forløbstype Individuelt
Varighed Variabelt
Bestil tid

Faglig ekspertise

Invester i din egen motiverende psykolog, som med fuld fokus på dig og din målsætning hjælper dig med at opnå holdbare resultater.

Når man har det svært, kan det være vanskeligt selv at få øje på, hvad der er galt. Og det kan være endnu sværere at gennemskue, hvad man kan gøre ved det. Nogen kommer videre alene ved at tale med venner og familie. Andre har brug for at drøfte situationen med en psykolog, som har en faglig ekspertise og ikke har aktier i problemet. Her kan individuel terapi eller et gruppeforløb være en god løsning.

Du behøver ikke en diagnose for at gå til psykolog.

Uanset om der er tale om små eller altoverskyggende problemer, kan det være nyttigt at tale med en psykolog. Alle mennesker støder ind i vanskeligheder i løbet af livet, som kan være svære at tackle alene. Ofte kan man have så mange tanker og følelser, at det kan føles umuligt, at holde styr på dem. Er det tilfældet, kan vi hjælpe dig. Der er principielt ikke noget, du ikke kan tale med vores psykologer om.

Har du en angstlidelse eller depression?

Har du mistanke om – eller ved du allerede, at du har en psykisk lidelse er psykoterapi afgørende?

Psykoterapi er langt mindre indgribende end medicinsk behandling og har overordentlig god effekt på psykisk lidelse. Angst, OCD, PTSD og depression kan behandles på gennemsnitligt 10 sessioner. Nogle behøver færre sessioner, andre behøver flere. Hvis du har velkendt og tilbagevendende psykisk lidelse, kan der være behov for flere sessioner for at ændre de tankevaner, der er årsag til lidelsen. De fleste oplever en bedring af symptomerne allerede efter få sessioner.

En hurtig og effektiv indsats har betydning for, hvor hurtigt du vil føle dig frisk og på benene igen. Uden den rette hjælp risikerer du at fejfortolke dine symptomer. Du risikerer også at tage metoder i brug for at dæmpe eller undgå dine symptomer, der virker stik imod hensigten. På den måde kan du komme til at fastholde dine symptomer, selvom du ikke ønsker det.

Evidensbaseret metakognitiv behandling

Vi anvender metakognitiv terapi til behandling af stress, depression og angstlidelser, og både som individuel terapi og som gruppeforløb.

Metakognitiv terapi er evidensbaseret behandling, som tager fat i de underliggende årsager til psykisk lidelse.

Det er en udbredt misforståelse, at psykisk lidelse skyldes konkrete problemer og udfordringer, man ikke har ressourcer til at løse. De fleste mennesker har problemer, som de ikke kan overskue og mangler ressourcer til at løse. Det er dog de færreste mennesker, som udvikler psykisk lidelse. Tilsvarende findes der mennesker med psykiske lidelser, som ikke oplever at have nævneværdige problemer.

Når man har en psykisk lidelse skyldes det en række underliggende udfordringer med utilstrækkelig opmærksomhedskontrol og tankereguleringssvigt. Metakognitiv terapi er designet til at identificere og afvikle de kognitive processer, som skaber vedvarende forstyrrelser i følelser og adfærd – og giver de karakteristiske symptomer.

Vi tilbyder landsdækkende online video terapi

Online video terapi er en effektiv terapiform for dig, der ikke har mulighed for personligt fremmøde.

Det kan også være, at du blot foretrækker at sidde trygt og roligt i egne omgivelser eller gerne vil spare transporttiden. Via en sikker forbindelse vil du blive udstyret med samme værktøjer, som vores fremmøde klienter. Du vil få al den viden, indsigt og online support, som er nødvendig for at hjælpe dig godt videre.

Vi brænder for vores arbejde.

Alle vores psykologer er universitetsuddannede psykologer, som enten har eller er ved at opnå specialistuddannelse i metakognitiv terapi. Vi er løbende på kurser og videreuddannelse, så vi hele tiden er opdaterede indenfor vores felt. Vi er dog ikke kun psykologer af profession. Vi er et hold af passionerede mennesker, der brænder for vores arbejde og jagter et fælles mål om at gøre en forskel for vores klienter. Læs mere om psykologerne her.

Sådan kommer du i gang med et forløb hos os

Har du en henvisning?

Heypeople er ikke en del af den offentlige sygesikring og tager ikke imod lægehenvisninger. Har du fået en lægehenvisning, kan vi dog sagtens hjælpe dig alligevel. I vores forskningsbaserede metakognitive gruppeforløb kan du få behandling af de mest almindelige henvisningsårsager til sygesikringspriser.

Metakognitiv gruppeterapi er et 6-ugers behandlingsforløb til voksne med stress, angst og depression. I metakognitiv gruppeterapi får du behandling til samme timepris (kr. 330,- pr. time), som du selv skal afholde (egenbetaling), når du bruger en lægehenvisning. Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til gruppeterapi.

Priser

Individuel konsultation kr. 1.200,-
Individuel konsultation v. Carsten Juul & Anne Thingbak kr. 1.500,-
Metakognitiv gruppeterapi, voksne (12 sessioner) kr. 3.950,-
Online metakognitiv gruppeterapi, voksne (12 sessioner) kr. 3.950,-

Tilskud til behandling

Hvis du har en sundhedsforsikring, kan du få hurtig og gratis behandling efter forudgående aftale med dit forsikringsselskab – læs mere her. Du kan også få tilskud fra sygeforsikringen ”danmark” til behandling hos heypeople – læs mere her.

Bestil et individuelt forløb

Hvis du ønsker at booke et individuelt forløb, kan du gøre det via vores onlinebooking. Bemærk også, at vi tilbyder forskningsbaseret metakognitiv gruppeterapi.

Er du i tvivl om noget, så tag fat i os i dag. Vi besvarer gerne dine spørgsmål og hjælper med at finde frem til den løsning, der passer dig bedst. Du kan samtidig høre mere om tilskudsmulighederne fra sygeforsikring “danmark”. Du kan også høre om mulighederne for at betale dit forløb over flere gange.