Forskningsprojekt om metakognitiv behandling til børn og unge

Børn og unge mellem 10 til 17 år, der døjer med angst og/eller tristhed, blev inviteret til at deltage i forskningsprojektet ”Metakognitiv terapi til børn og unge med angst og depression”.
Læs mere om vores behandlingsmetode her

Symptomer på angst og depression blandt børn og unge

Forskningsprojektet er afsluttet, men du kan stadig få behandlingen. Her kan du finde vores behandlinger til børn og unge.

Angst og depression er blandt de mest almindelige psykiske lidelser hos børn og unge. Symptomerne viser sig typisk i form af tristhed, uro og ængstelighed og kan variere i grad og intensitet. Angst og depression kan også medføre symptomer, der til forveksling ligner symptomer på fysisk sygdom. Således klager mange børn og unge over symptomer som kvalme, mavepine, hovedpine og diffuse smerter. Angst og depression kan også vise sig i adfærden som eksempelvis undgåelsesadfærd, vredesudbrud og problemer med at sove.

Genkender du én eller flere af disse scenarier:

  • Dit barn/unge bekymrer sig meget og virker ængstelig eller trist.
  • Dit barn/unge er bange for at være alene hjemme, eller ringer ofte til dig for at tjekke op på, hvor du er, og om du har det godt.
  • Dit barn/unge har vanskeligt ved at falde i søvn uden en voksen ved sin side – eller har problemer med at sove ude.
  • Dit barn/unge har svært ved at komme afsted i skole eller generel ulyst til at deltage i sociale aktiviteter.
  • Dit barn bliver ’pludselig’ syg, hver gang han eller hun skal noget.
  • Dit barn stiller mange ”hvad nu hvis” spørgsmål og søger din beroligelse og forsikring om, at alt nok skal gå.
  • Dit barn/unge har et overdrevent behov for at kontrollere ting.
  • Dit barn/unge døjer med negative tanker om sig selv og en følelse af ikke at være god nok.

Så kan det være et udtryk for, at dit barn/unge har angst eller depression.

Behandling af angst og depression med metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en nyere evidensbaseret psykologisk behandlingsmetode baseret på mere end 30 års forskning i den menneskelige psyke. Forskningen peger på, at vores psyke er selvregulerende hvilket vil sige, at tanker og følelser er normale forbigående hændelser, som naturligt regulerer sig selv, hvis de får lov.

Psykisk lidelse opstår, når vi bryder vi ind i psykens naturlige selvregulering og udvikler et uhensigtsmæssigt tanke- og reaktionsmønster, hvor vi i overdreven grad dvæler ved og lader os styre af negative tanker og følelser.

Behandlingen i metakognitiv terapi går ud på at identificere og afvikle dette reaktionsmønster og de såkaldte ’metakognitive overbevisninger’, der holder det ved lige. Når reaktionsmønstret og overbevisningerne er afviklet, vil psykiske symptomer som angst og depression, fortage sig af sig selv.

Den metakognitive forståelsesmodel, hvor man betragter samme tanke- og reaktionsmønster som årsag til både angst og depression, gør metoden særligt velegnet til gruppeterapi. Uanset om man har angst eller depression, byder metakognitiv gruppeterapi på en række børnevenlige værktøjer til at komme symptomerne til livs. Læs mere om metakognitiv terapi her.

Praktisk information

Om forskningsprojektet

Metakognitiv terapi har vist sig at være en effektiv behandlingsform til psykisk lidelse hos voksne, men forskningen på børneområdet er endnu begrænset. Formålet med forskningsprojektet er derfor at undersøge den metakognitive teori om angst og depression hos børn og unge, og at undersøge i hvilken grad metakognitiv terapi er effektiv til behandling af netop disse problematikker.

Resultaterne skal bidrage til at blive endnu klogere på, hvilke mekanismer, der er involveret i angst og depression i børne- og ungdomslivet og bidrage til at forbedre behandlingen af børn og unge med angst og depression. Forskningsprojektet ledes af Anne Thingbak, der er Ph.d.-studerende på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Sådan foregår det

Metakognitiv gruppeterapi for børn og unge er et 8-ugers forløb, hvor deltagerne mødes en gang om ugen i 2 timer (8 x 2 timer i alt). Forældrene deltager den sidste halve time hver gang. Der er 4-8 deltagere i en gruppe.

Før gruppeforløbet starter, vil dit barn og mindst én forælder blive inviteret til en udredende samtale. Undervejs i forløbet vil der være yderligere tests og spørgeskemaer, som både barn/ung og forældre skal udfylde. Endeligt vil der være en afsluttende samtale med henblik på at evaluere barnets udbytte af forløbet.

Hvor foregår det

København:
Heypeople, Bredgade 36C, 1. sal, København K.

Aarhus:
Center for Psykologisk Behandling til børn og unge (CEBU), Bartholins Allé 13, Bygning 1343, Aarhus C.

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage, da der er tale om et forskningsprojekt.

Krav til deltagelse

Det er afgørende, at dit barn/unge er motiveret for behandling og har lyst til at deltage.

Barnet kan ikke deltage imod sin vilje.

Da der er tale om et forskningsprojekt, må dit barn/ung ikke samtidig modtage anden psykologisk behandling. Deltagelse i forskningsprojektet kræver desuden samtykke fra alle forældremyndighedsindehavere.

Din psykolog og projektleder

Gruppeforløbet afholdes af Anne Thingbak, som er psykolog, Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og MCT-I certificeret metakognitiv behandler fra MCT Instituttet i Manchester.

Tilmelding

Ønsker I at deltage i forskningsprojektet, kontakt da Anne Thingbak på mail annethingbak@psy.au.dk 

Hvis vi vurderer, at dit barn/unge er mulig kandidat til at deltage i forskningsprojektet, vil I blive inviteret til en udredende samtale med henblik på af afdække dit barns/unges problematik. Såfremt dit barn/unge alligevel ikke kan tilbydes deltagelse i projektet, vil vi sammen med jer drøfte alternative behandlingsmuligheder.